Muzeu deschis. Vizitele se fac cu programare prealabila.

Despre proiect

Proiectul se încadrează în axa prioritară “Timișoara 2021 – Capitală Europeană a Culturii”, aria tematică LOCURI, obiectivul “Moștenire”, care cuprinde “proiecte legate de istorie, memorie colectivă, arhive, rădăcini, diversitate, credință”. Datorită naturii lui, proiectul are un puternic impact și în aria tematică OAMENI, obiectivul “Generații”, care cuprinde “proiecte care se adresează oamenilor de diferite generații (copii, adolescenți, seniori); educației (formală, informală), etc”.

Revigorarea patrimoniului tehnologiilor informaționale timişorene în digital se poate realiza prin dezvoltarea de activități cu un public cât mai diversificat prin intermediul Muzeului digital interactiv al ştiinţei şi tehnologiei informaționale realizat parțial pe baza Muzeului UPT din cadrul Universității Politehnica din Timișoara. 

Vor fi aduse în prim plan premierele tehnice și științifice ale Timișoarei, prin expunerea unor echipamente cu valoare istorică într-o combinație interactivă cu informații / resurse media de arhivă proiectate pe un perete digital sau prin intermediul tururilor virtuale accesibile prin aplicația web a Muzeului digital interactiv. Acest muzeu este un punct de atracţie culturală și turistică pentru vizitatori și localnici, emblematic pentru Universitatea Politehnica Timișoara, orașul Timişoara şi regiunea de Vest a României, care subliniază potenţialul local şi regional în domeniul educaţiei, ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei, contribuind la educaţia tinerilor şi la stimularea cercetării şi dezvoltării acestui domeniu, prin oferirea unor experiențe de învățare pe mese interactive, tururi virtuale și a unor experiențe de Realitate Virtuală (VR). 

Toate drepturile sunt rezervate